FÖRSKOLA

Vi har en helhetssyn på barns lärande där omsorg och lärande är lika viktiga delar. Vi strävar efter att få in lärandet när barnen har en naturlig nyfikenhet och är som mest mottagliga. Vi fångar dessa ögonblick med hjälp av pedagogisk dokumentation och får på detta sätt bevis på hur vi arbetar med förskolans läroplansmål. Klicka på filmerna nedan för att få en glimt av vårt arbete.Reggio Emilia

Reggio Emilia

Reggio Emilia

Vi arbetar med inspiration av Reggio Emilia. Vi är övertygade om att alla barn föds rika och intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.
Kom och rör på dig

Rörelse i lek

Barn rör sig hela tiden - och det är bra! Det utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. På Kossan har bland annat rörelse i den dagliga sångstunden. Dansen ger en bättre motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.
Färgglada bubblor

Skapande

Viljan att skapa kommer naturligt för barnen och det utvecklar förmågan att förmedla upplevelser och tankar. Vi har skapande i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.
Vi hjälps åt

Social kompetens

En barngrupp i blandade åldrar innebär att barnen lär sig ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra.
Oj vad det bubblar

Naturvetenskap

Experiment utvecklar förståelsen för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur, samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Barnen lär sig ställa frågor, utforska och utveckla sin nyfikenhet och lust att leka och lära.
Räkna kameler

Matematik genom lek

Genom leken får barnen utveckla sin förmåga att bygga, formge och konstruera med olika material. Det ger en bra förståelse för rum, former, läge och riktning.